Civile kirkelige registreringer

Civile kirkelige registreringer er de registreringer, som personregisterføreren foretager i forbindelse med navngivning med dåb, vielse og begravelse.

Civile kirkelige registreringer er de registreringer, som andre myndigheder i Danmark er afhængig af i forhold til navngivning og civilstandsændring.

Kirkelige registreringer er de registreringer, der som udgangspunkt ikke har betydning for andre myndigheder i Danmark. Undtagelsen er registrering af medlemskab af folkekirken, som har betydning for skattemæssige forhold mellem borgeren og Skat.

Som personregisterfører er du således embedsmand, og du skal med udgangspunkt i begreberne Grundlag, Sagsbehandling, Registrering og Dokumentation vurdere, om borgeren kan få det, som han/hun ønsker det. Det er hændelsessognet, der tager vare på dåb med navngivning og vielse. Bopælssognet tager sig af begravelsen.

Husk at anvende Supportforum i forbindelse med Grundlag, Sagsbehandling, Registrering og Dokumentation.