Support og regelgrundlag

P-Supportforum og retsregler vedr. dåb

Når du skal arbejde med Dåb, kan du finde hjælp i P-Supportforum

Derudover skal du læse retsreglerne, der er knyttet til Dåb.

Du finder al lovgivningen (link til retsinformation fra P-Supportforum),
og der kan du læse: