Fødsel, introduktion

Modulet er struktureret på følgende måde:

Først bliver du introduceret til en fødselsregistrering, som er digitalt anmeldt af jordemoren. I den forbindelse gennemgår vi både grundlag, sagsbehandling, love, cirkulærer med mere, registrering og attest.

Dernæst vil du blive introduceret til en jordemoranmeldelse på papir, hvor du skal foretage registreringen i PERSON.

Modulet afsluttes med en quiz, som vi anbefaler, du tager som minimum tager første gang du gennemgår modulet.