Sådan læser du en lønseddel

Lønnen i folkekirken udbetales som udgangspunkt én gang om måneden – den sidste hverdag i måneden. Du får din lønseddel i e-Boks dagen før lønudbetalingen.  

Lønsedlen er din dokumentation for, at du har fået udbetalt den korrekte løn, og du bør gemme den i din e-Boks. Lønsedlen er samtidig din kvittering for, at du har betalt din skat. 

Lønsedlen består af en række felter, som du her kan få en forklaring på:  

  1. Månedsløn: Angiver månedsløn, som er beregnet ud fra arbejdstid/-timer i lønperioden og lønsatsen. Se sammensætning af lønnen på side 2 på lønsedlen.
  2. ATP-bidrag, løn: Står for Arbejdsmarkedets Tillægspension. En lovpligtig pension.
  3. AM-bidrag: Står for arbejdsmarkedsbidrag. Satsen er 8% og trækkes fra før fradrag af A-skat. 
  4. A-indkomst og A-skat: A-skat trækkes fra A-indkomsten.
  5. Disp. dato (dispositionsdato): Datoen hvor lønnen er til rådighed på kontoen.
  6. Udbetalt nettoløn: Det beløb, der er indsat på kontoen. 
  7. Feriepenge: På en lønseddel for en medarbejder med løbende afregning til FerieKonto, vil feriepengene fremgå af lønsedlens side 1. Det er beløbet ud ”Nettoferiep. løn konto”, svarende til feriepenge fratrukket AM-bidrag og skat, som indbetales til FerieKonto.
  8. Nederst på lønsedlens side 1 vises samlede summer for året. Her vises den samlede A-indkomst, AM-bidrag, indeholdt A-skat, ATP, Feriegodtgørelse (AM-indkomst inkl eget pensionsbidrag, fratrukket ATP) og særlig feriegodtgørelse. NB: Vær opmærksom på at det skattefradrag der er benyttet i lønperioden også vises herunder.
  9. Pension (sats og beløb) vises på side 1. Vær opmærksom på at bidrag til tjenestemandspensioner ikke vises på lønsedlen.
  10. Nederst på side 2 står antal feriedage og særlige feriedage som kan afholdes i indeværende ferieår. Vær opmærksom på at antallet vises i dage (ikke timer som der står) og at det er antal restdage på dagen for lønkørslen.

Tjek altid din lønseddel igennem.