Love og regler

Samling af LOVE OG REGLER i forbindelse med Personregistrering

Fødsel:
Lov om anmeldelse af fødsler og dødsfald, LOV nr. 225 AF 31/5 1968
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=72672

Bekendtgørelse om anmeldelse af fødsel, navn og dødsfald i de sønderjyske landsdele, BEK nr. 572 AF 22/11 1977
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=57693

Bekendtgørelse om anmeldelse af fødsler, BEK nr. 1144 AF 30/9 2010
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=133507

Navne:
Bekendtgørelse af navneloven, LBK nr. 767 af 07/08/2019
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=209721

Bekendtgørelse om navn, BEK nr. 991 af 26/06/2020
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/991

Vejledning af navn, VEJ nr. 9393 af 26/06/2020
https://www.retsinformation.dk/eli/retsinfo/2020/9393

Bekendtgørelse om anmeldelse af fødsel, navn og dødsfald i de sønderjyske landsdele, BEK nr. 572 AF 22/11 1977
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=57693

Vejledning om navneændring på bryllupsdagen, VEJ nr. 60 AF 1/7 2006 https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=11630 

Faderskab:
Bekendtgørelse af Børneloven, 'LBK nr. 772 af 7/08/2019
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=209771

Bekendtgørelse om registrering af faderskab og medmoderskab i forbindelse med anmeldelse af barnets fødsel, BEK 291 af 20/3/2019
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=208141

Vejledning om registrering af faderskab og medmoderskab i forbindelse med anmeldelse af barnets fødsel, VEJL 9396 af 26/06/2020
https://www.retsinformation.dk/eli/retsinfo/2020/9396

Bekendtgørelse af forældreansvarsloven, LBK nr. 776 af 07/08/2019 
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=209794

Vielse:
Bekendtgørelse om vielse inden for folkekirken, BEK nr. 547 AF 15/12 1969 https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=72276

Cirkulære om vielse inden for folkekirken, CIR nr. 258 AF 15/12 1969 https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=72397

Bekendtgørelse af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning - Ægteskabsloven, LBK nr. 87 af 29/1/2019
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=206338

Bekendtgørelse om indgåelse af ægteskab. BEK 289 af 20/3/2019
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=208137

Vejledning om behandling af ægteskabssager, VEJL 9263 af https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=208110

Dødsfald:
Bekendtgørelse om anmeldelse af dødsfald, BEK nr. 1145 AF 30/9 2010 https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=133508 

Bekendtgørelse af lov om begravelse og ligbrænding, LBK nr. 43 af 17/01 2020
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=212576

Lov om anmeldelse af fødsler og dødsfald, LOV nr. 225 AF 31/5 1968 https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=72672

Cirkulære om begravelse og ligbrænding, CIR nr. 220 AF 1/12 1975 https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=72384

Bekendtgørelse om anmeldelse af fødsel, navn og dødsfald i de sønderjyske landsdele, BEK nr. 572 AF 22/11 1977
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=57693 

Øvrige:
Cirkulæreskrivelse om registrering af valgmenighedsmedlemmer, CIS nr. 5 AF 6/1 1988 https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=72532

Bekendtgørelse af arkivloven, LBK nr. 1201 af 28/09 2016 https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=183862

Statens Arkivers bevaringsbestemmelse for arkivalier hos pastoraterne,
https://www.sa.dk/wp-content/uploads/2014/06/BK_pastorater.pdf

Cirkulære om førelse af folkekirkens ministerialbøger i den elektroniske kirkebog og om udfærdigelse af attester og udskrifter m. v., CIR nr. 57 AF 30/6 2006 https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=11628

Bekendtgørelse af lov om medlemskab af folkekirken, kirkelig betjening og sognebåndsløsning, LBK nr. 622 AF 19/06 2012
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=142350

Vejledning om folkeregistrering, VEJ nr. 9273 af 14/06 2013 https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=152201

Bekendtgørelse af forvaltningsloven, LBK nr. 433 af 22/04 2014 https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=161411

Bekendtgørelse om stiftelse og ophør af medlemskab af folkekirken, BEK nr. 615 af 04/06 2014 https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=163780

Lov om Familieretshuset, LOV nr. 1702 af 27/12/2018
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=206287

Lov om offentlighed i forvaltningen – LOV nr. 606 af 12/06/2013
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=152299