Timelønsansættelse, intro

En timelønnet medarbejder er en medarbejder der aflønnes med et varierende antal timer pr. måned. Timerne indberettes som engangsydelse måned for måned.

En timelønnet medarbejder er typisk individuelt ansat – dog undtaget gravermedhjælpere samt gartnere og gartneriarbejdere på timeløn.

Hvis det er en individuelt ansatte med et fast månedligt beløb, se under Fastansættelse.

 

 

 

 

 

 

Se video om timelønsansættelse >> 

Se Vejledninger til Timelønsansættelse i FLØS-Supportforum