Ændringer, intro

Ændringer er alle ændringer af ansættelsesforhold på allerede eksisterende medarbejdere. Det kan være timetalsændringer, ændring af intervalløn, ændring af afvigende kontering mv.

Her ændres også faste tillæg. Vær opmærksom på, at FLØS skelner mellem faste tillæg og individuelle lønelementer.

Et fast tillæg kan fx være et rådighedstillæg, snetillæg eller et fast månedligt beløb til en individuelt ansat medarbejder.

Et individuelt lønelement er altid til en overenskomstansat medarbejder, dvs. enten kvalifikationstillæg og funktionstillæg.

 

 

 

 

 

Se video om ændringer >>

Se Vejledninger til Ændringer i FLØS-Supportforum